Zápis do Základní umělecké školy v Rakovníku

Termín konání: 1.6.2018
Místo konání: ZUŠ Rakovník

9.00-11.00 a 13.00-18.00 hod. v kanceláři ZUŠ Rakovník, Okružní 2331.

Přijímáni budou žáci:
a) 6-7 let do přípravného studia hudebního oboru ve hře na klavír,
elektrické klávesové nástroje, housle, violoncello, zobcovou
flétnu, akordeon, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv a do přípravného
studia výtvarného a tanečního oboru.
b) 8-10 let do základního studia hry na hoboj, klarinet, saxofon, příčnou
flétnu, trubku, trombon, baskřídlovku, tubu, basovou kytaru
a kontrabas a do přípravného studia literárně-dram. oboru.
c) žáci starší k přípravě ke studiu na střední odborné školy a
pedagogické fakulty.