Výsledky krajských soutěží ZUŠ

Komorní hra s převahou dechových nástrojů:

Trio – Matoušek, Hnátková, Vitnerová

2. místo  p. uč. M. Jelínková         

Kvintet Ráčci – Matoušek, Hnátková, Čermáková, Berti, Hauptmann           

1.místo p. uč. M. Jelínková

Kvartet KAEMOŠI – Knorová,Bašová, Maroušková, Sklenář

1. místo s postupem p.uč. M. Jelínková

Kvintet Capriccio – Berti, Sýkorová, Vaněčková, Rosa, Tvrzová

1. místo s postupem p. uč. B. Polánková, S.Wilhelmová                                                                                   
Žesťové trio – Šimon Váhala, Jakub Váhala, Jakub Tvrz

1. místo s postupem      p. uč. Kozák, Brabec

 

Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů:

Kvarteto – Učík, Láska, Mušková, Skyslák

2. místo, p. uč. L. Čermáková

Trio – Knorová, Svoboda Skyslák

2. místo, p. uč. P. Soukup

Trio – Knorová, Macáková, Bláha

2. místo, p. uč. P. Soukup

 

Hra na akordeon:

Aneta Matoušková IV. kat. Čestné uznání

Karel Peterka VIII. Kat.

3. místo, p. uč. V. Hamouzová

 

Hra na el. kláv. nástroje:

Vojtěch Chytrý

3. místo, p. uč. L. Tovarová

 

Soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu:

Pěvecký sbor Perličky

Zlaté pásmo       p. uč. B. Polánková

 

Výsledky Ústředních kol soutěží ZUŠ:

Kvintet Capriccio                                                                             2. místo

Kvartet KAEMOŠI                                                                           2. místo

Žesťové trio                                                                                     2. místo

 

Všem soutěžícím gratulujeme