Vážení rodiče,

       Měsíční školné je stanoveno s vědomím Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu  Středočeského kraje v Praze na základě vyhlášky MŠMT č.71/2005 Sb. takto :

Přípravné studium                                   měsíčně

hudební obor.............................                     200.-                     

taneční obor..............................                     200.-                                     

výtvarný obor.............…………                      220.-                                     

literárně dramatický obor..........                     200.-                                    

Základní studium                                      měsíčně 

hudební obor (individuální výuka)                280.-                                    

hudební obor (skupinová výuka)…              200.-                                     

hudební obor (sborový zpěv, komorní hra,

orchestrální hra)….. …  ………..                 140.-                                       

taneční obor............................…..               220.-                                     

výtvarný obor..........................…..                220.-                                   

literárně dramatický obor........…...               200.-                                     

 Sdělujeme Vám údaje, které potřebujete sdělit Vašemu peněžnímu ústavu k proplacení platby:

Upozorňujeme Vás, že KB v Rakovníku si účtuje při platbě v hotovosti na pokladně poplatek ve výši 75,-Kč.

 Číslo účtu školy u KB v Rakovníku:         12834221

                                               kód banky:           0100

Konstantní symbol:              0308 (bezhotovostní platba)

                                               1379 (hotovostní platba)

Variabilní symbol (každý vyučující má své číslo):

Specifický symbol (každý žák má své číslo):