!!! ZÁPIS do ZUŠ !!!

Termín konání: 6. 4. 2020 - 8. 6. 2020

Zápis do Základní umělecké školy v Rakovníku pro školní rok 2020/2021

Základní umělecká škola poskytuje vzdělávání v hudebním, tanečním, výtvarném

a literárně-dramatickém oboru.

Přijímáni budou žáci:

a) 6-7 let do přípravného studia hudebního oboru ve hře na klavír, elektrické klávesové nástroje, housle, violoncello, zobcovou flétnu, trubku, kytaru, akordeon, sólový a sborový zpěv a do přípravného studia výtvarného a tanečního oboru.

b) 8-10 let do základního studia hry na
hoboj, klarinet, saxofon, příčnou flétnu, trubku, lesní roh, baskřídlovku, trombon, tubu, basovou kytaru a kontrabas a do přípravného studia literárně-dram. oboru.

c) žáci starší k přípravě ke studiu na střední odborné školy a pedagogické fakulty.

Vzhledem ke stávající situaci bude zápis žáků prováděn e-mailem, nebo telefonicky:

e- mail: zusrako@iol.cz
tel. 313512234, 606217324, 732989762, 737701991
Požadované informace: Jméno žáka, rok narození, adresa, škola a třída ZŠ, do které žák bude nastupovat, tel. číslo rodiče, obor vzdělávání a v hudebním oboru požadovaný nástroj.

Zápis bude ukončen 8. června 2020.
Informaci o nástupu žáků dostanete koncem srpna 2020.