!!! zahájení výuky HO, VO, LDO !!!

Termín konání: 11. 5. 2020

Základní umělecká škola zahajuje vyučování v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru 11. května 2020 s výjimkou pěveckého sboru Benjamínek podle platných rozvrhů hodin . Taneční obor zahájí výuku 25. května 2020. Případné změny rozvrhu možno provádět po domluvě
s vyučujícím. Současně upozorňujeme, že rodiče nebudou mít přístup do budovy školy.
Žáci přijdou v rouškách, které budou nosit ve společných prostorách (chodby, WC ) a jejich další používání ve třídách určí jednotlivý pedagog.
Podle nařízení vlády z 30. dubna 2020 č. 491 přinese každý žák na první hodinu čestné prohlášení rodičů.

čestné prohlášení k vytištění ZDE