!!! zahájení výuky na ZUŠ Rakovník !!!

05. 05. 2020

Základní umělecká škola zahajuje vyučování v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru

11. května 2020

s výjimkou pěveckého sboru Benjamínek podle platných rozvrhů hodin .

Taneční obor zahájí výuku 25. května 2020.

Případné změny rozvrhu možno provádět po domluvě s vyučujícím. Současně upozorňujeme, že rodiče nebudou mít přístup do budovy školy.

Žáci přijdou v rouškách, které budou nosit ve společných prostorách (chodby, WC ) a jejich další používání ve třídách určí jednotlivý pedagog.
Podle nařízení vlády z 30. dubna 2020 č. 491 přinese každý žák na první hodinu čestné prohlášení rodičů.

čestné prohlášení k vytištění ZDE