!! ZÁPIS !! do ZUŠ na školní rok 2021/2022

27. 04. 2021
xzh6kq0x7h_____zápis21_22

Základní umělecká škola poskytuje vzdělávání v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-
dramatickém oboru.
Přijímáni budou žáci:
a) 6-7 let do přípravného studia hudebního oboru ve hře na klavír, elektrické klávesové nástroje, housle, violoncello, zobcovou flétnu, trubku, akordeon, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv a do přípravného studia výtvarného a tanečního oboru.
b) 8-10 let do základního studia hry na hoboj, klarinet, saxofon, příčnou flétnu, trubku, baskřídlovku, trombon, tubu, basovou kytaru a kontrabas, do výtvarného oboru a do přípravného studia literárně-dram. oboru.
c) žáci starší k přípravě ke studiu na střední odborné školy a pedagogické fakulty.


Vzhledem ke stávající situaci bude zápis žáků prováděn e-mailem nebo telefonicky:
e- mail: zusrako@iol.cz
tel. 313512234, 606217324, 732989762, 737701991
Požadované informace: Jméno žáka, rok narození, adresa, škola a třída ZŠ, do které žák bude nastupovat, tel. číslo rodiče, obor vzdělávání a v hudebním oboru požadovaný nástroj.
Zápis bude ukončen 14. června 2021.
Informaci o nástupu žáků dostanete koncem srpna 2021.