Zápis do Základní umělecké školy v Rakovníku

30. 04. 2019

Základní umělecká škola poskytuje vzdělání v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru.

Zápis žáků proběhne v úterý 28. května a v pátek 31. května 2019

v 9.00 – 17.30 hod. v kanceláři ZUŠ Rakovník, Okružní 2331.

Přijímáni budou žáci:

a) od 6 let do přípravného studia hudebního oboru ve hře na klavír, elektrické klávesové nástroje, housle, violoncello, kytaru, akordeon, zobcovou flétnu, trubku, klarinet, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv a do přípravného studia výtvarného a tanečního oboru.

b) od 7 let do základního studia hry na hoboj, klarinet, saxofon, příčnou flétnu, trubku, trombon, baskřídlovku, tubu, basovou kytaru a kontrabas a do přípravného studia literárně-dram. oboru.

c) žáci starší k přípravě ke studiu na střední odborné školy a pedagogické fakulty.