Zápis  do ZUŠ na školní rok 2024/25

Základní umělecká škola poskytuje vzdělávání v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-
dramatickém oboru.
Zápis žáků proběhne od pondělí 3. června do pátku 7. června 2024 v kanceláři školy
ZUŠ Rakovník, Okružní 2331 v době od 9.00 do 17 hodin. 
Přijímáni budou žáci:
a) 6-7 let do přípravného studia hudebního oboru ve hře na klavír, elektrické klávesové nástroje,
housle, violoncello, zobcovou flétnu, trubku, trombon, akordeon, bicí nástroje, kytaru, sólový a sborový
zpěv a do přípravného studia výtvarného. Zápis do tanečního oboru se v letošním roce
neuskuteční.
b) 8-10 let do základního studia hry na hoboj, klarinet, saxofon, příčnou flétnu, trubku,
baskřídlovku, trombon, tubu, basovou kytaru, kontrabas, výtvarného oboru a do přípravného studia
literárně-dramatického oboru.
c) žáci starší k přípravě ke studiu na středních odborných a vysokých školách.
Žáky je nutné zapsat v kanceláři školy a teprve po tomto zápisu bude zpřístupněna elektronická
přihláška.

JARNÍ KONCERT UČITELŮ

Krásné Vánoce a tvůrčí rok 2024

BERLÍN

V pátek 6.10. 2023 zorganizoval Výtvarný obor exkurzi dějin umění a architektury do Berlína pro žáky, připravující se na zkoušky na střední a vysoké umělecké školy.

Program měl dvě těžiště: První byly světově proslulé umělecké památky vystavené v komplexu pěti historických muzeí na Muzejním ostrově. Druhá byla naučná procházka centrem města s důrazem na propojení historické a současné zástavby v různých urbanistických akcentech.

Nejdůležitější pro žáky bylo vidět vše, co znají z fotek a videí naživo, na vlastní oči. Uvědomit si neutuchajícího ducha tvořivosti měnícího se v čase, jehož jsou budoucími pokračovateli. Zažít genius loci města, pocítit tep jeho života, historii, nedávnou minulost i přítomnost, a to v jednom emocionálním dojmu, který se zapíše do jejich podvědomí jako trvalá osobní zkušenost.

více ve FOTOGALERII