!  DOMLUVA ROZVRHŮ v pondělí 4. 9. 2023 8 - 15 hodin  !

Celostátní soutěž ZUŠ v komorních hrách.
 
Ve čtvrtek 20.4. se v Liberci konalo celostátní (ústřední) kolo soutěže ZUŠ v komorních hrách.
Z naší ZUŠ se zúčastnily pouze dva soubory:
Soubor č.1- Flauto Anny- I. kategorie 3. zobcové flétny ( ze třídy p. uč. Martiny Jelínkové) ve složení- Kristiana Kunclová, Liliana Dubnová, Marie Anna Kunclová.
 
Soubor č. 2- Ma-Ra Trio - III. kategorie- ve složení 2. zobcové flétny ( ze třídy p. uč. Martiny Jelínkové )- Linda Hnátková, Radek Matoušek a klavír- Valentina Svobodová (ze třídy p. uč. Radky Dědičové).
 
Oba tyto soubory vyhrály v soutěži první místa.
 
Kromě prvních míst udělila porota i další ceny -"Ocenění poroty za klavírní doprovod", kterou dostala klavíristka Valentina Svobodová ze souboru MA- RA Trio  a "Ocenění poroty za pedagogickou práci " udělila porota p. uč. Martině Jelínkové.
Gratulujeme...