Hudební obor

Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím soustavné aktivní a poučené interpretace, popřípadě vlastní tvorby a prostřednictvím osvojení si základních a nezbytných vědomostí získaných z oblasti hudební teorie využívat hudbu jako prostředku vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

Pedagogický sbor

Oddělení klávesových nástrojů

Radka Dědičová – klavír, korepetice
Zuzana Dubnová – klavír, korepetice
Lenka Glogovská – akordeon, el. klávesový nástroj
Věra Hamouzová – akordeon, el. klávesový nástroj
Mgr.Leoš Janoušek – klavír, el. klávesový nástroj
Eva Jirásková – klavír, korepetice
Mgr. Petra Murdžáková Ph. D. – klavír, el. klávesový nástroj
Mgr. Milada Nováková – klavír, korepetice
Libuše Podaná - klavír
Mgr. Hana Prachařová – klavír, el. klávesový nástroj
Mgr. Miluše Seidlová - klavír
Zděnka Šperková – akordeon, el. klávesový nástroj
Lenka Tovarová – akordeon, el. klávesový nástroj
Olga Truhlářová – klavír, korepetice

Oddělení strunných nástrojů

Lucie Čermáková – housle
MgA. Martina Kuncl Štillerová – housle
František Kuncl – housle
MgA. Petr Soukup – violoncello
Miroslav Novotný – kontrabas, basová kytara
Petra Martinovská – kytara
Michal Novák – kytara
Milada Jerijová - kytara
Bc. Jaroslav Froněk - el. kytara
Stanislav Brabec – basová kytara

Oddělení dechových nástrojů

František Bílek – klarinet
Stanislav Brabec – trubka, pozoun
Karolína Dlouhá – příčná flétna
Lenka Glogovská – zobcová flétna, příčná flétna
Martina Jelínková – zobcová flétna
Jan Koliha – klarinet, saxofon
Barbora Polánková – zobcová flétna, hoboj
Svatopluk Šťastný - zobcová flétna, klarinet, saxofon
Sylva Wilhelmová – zobcová flétna

Oddělení bicích nástrojů

Stanislav Brabec
Pavel Fišar
Benjamín Faflík

Oddělení pěvecké

Mgr. Vlasta Petržilková – zpěv, sborový zpěv
Martina Polanová – zpěv, sborový zpěv
Lucie Poddaná – zpěv
Mgr. Hana Prachařová – zpěv, sborový zpěv
Barbora Polánková – sborový zpěv
Mgr. Miluše Seidlová - zpěv
Viktorie Zimmermannová - zpěv


PHV a hudební nauka
Mgr. Petra Murdžáková Ph.D.
MgA. Petr Soukup

Soubory fungující ve škole

Pěvecké sbory:

• Benjamínek
• Hvězdičky
• Perličky
• Pěvecký sbor Hany Prachařové

Flétnové soubory:

• Kopretinky
• Capriccio
• Musica Prima
• Musica Historica

Kapely:

• Hrajeto
• Smallpeople
• Grippeds

Kytarové soubory:

• Mladší žáci
• Starší žáci

Akordeonový soubor – Ak band
Smyčcový orchestr
Přípravný smyčcový orchestr