Literárně-dramatický obor

Základem výuky a prostředkem výchovy jsou tvořivé činnosti dramatické (pohybové a mluvní herecké i loutkářské, dramaturgické, hudební, výtvarné a práce s loutkářskými prostředky) a činnosti slovesné (tvořivé psaní). Základním principem je dramatická hra. Pracuje s výrazovými prostředky dalších druhů umění (literárního, výtvarného, hudebního) v jejich vzájemném propojení, a při respektování jejich specifických vyjadřovacích možností pro výsledné dramatické sdělení. Rozvíjí schopnost vnímat, vytvářet a sdělovat v čase a prostoru lidské vztahy a jednání.
Dramatická výchova je významným nástrojem rozvoje některých složek sociability žáků (schopnost vnímat druhé, vnímat motivace jejich jednání, prostřednictvím vstupu do rolí tak řešit obtížné sociální situace), nástrojem emocionálního rozvoje žáků a schopnosti sebepoznání a sebekontroly.
Dramatický obor rozvíjí umělecké vlohy k divadelní (dramatické a loutkářské) a slovesné činnosti.

Pedagogové

Jiří Suk
MgA. Eva Suková