Výtvarný obor

Výtvarný obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím aktivní a poučené výtvarné činnosti využívat výtvarného jazyka, jako uměleckého prostředku komunikace.
Studium ve výtvarném oboru nabízí vedle nových možností vyjádření i témata na základě vnímání okolního světa, umožňuje adekvátně reagovat výtvarnými prostředky, dává ucelený přehled o výtvarném umění, pomáhá vyhranit výtvarný názor a vnímá důležitost vlastní tvorby jako součást osobního naplnění.

Pedagogové

Mgr. Eva Pelcová  Instagram Facebook 
MgA. David Suchopárek Instagram
MgA. Ingrid Račková Instagram