Vážení rodiče,

Měsíční školné je stanoveno s vědomím Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze na základě vyhlášky MŠMT č.71/2005 Sb. takto :

Přípravné studium měsíčně

hudební obor............................. 200.-

taneční obor.............................. 200.-

výtvarný obor.............………… 220.-

literárně dramatický obor.......... 200.-

Základní studium měsíčně

hudební obor (individuální výuka) 280.-

hudební obor (skupinová výuka)… 200.-

hudební obor (sborový zpěv, komorní hra,

orchestrální hra)….. … ……….. 140.-

taneční obor............................….. 220.-

výtvarný obor..........................….. 220.-

literárně dramatický obor........…... 200.-

Sdělujeme Vám údaje, které potřebujete sdělit Vašemu peněžnímu ústavu k proplacení platby:

Upozorňujeme Vás, že KB v Rakovníku si účtuje při platbě v hotovosti na pokladně poplatek ve výši 75,-Kč.

Číslo účtu školy u KB v Rakovníku: 12834221

kód banky: 0100

Konstantní symbol: 0308 (bezhotovostní platba)

1379 (hotovostní platba)

Variabilní symbol (každý vyučující má své číslo):

Specifický symbol (každý žák má své číslo):