Krásné Vánoce a tvůrčí rok 2024

14. Vánoční jarmark

BERLÍN

V pátek 6.10. 2023 zorganizoval Výtvarný obor exkurzi dějin umění a architektury do Berlína pro žáky, připravující se na zkoušky na střední a vysoké umělecké školy.

Program měl dvě těžiště: První byly světově proslulé umělecké památky vystavené v komplexu pěti historických muzeí na Muzejním ostrově. Druhá byla naučná procházka centrem města s důrazem na propojení historické a současné zástavby v různých urbanistických akcentech.

Nejdůležitější pro žáky bylo vidět vše, co znají z fotek a videí naživo, na vlastní oči. Uvědomit si neutuchajícího ducha tvořivosti měnícího se v čase, jehož jsou budoucími pokračovateli. Zažít genius loci města, pocítit tep jeho života, historii, nedávnou minulost i přítomnost, a to v jednom emocionálním dojmu, který se zapíše do jejich podvědomí jako trvalá osobní zkušenost.

více ve FOTOGALERII