O škole

Základní umělecká škola v Rakovníku (dále jen ZUŠ Rakovník) poskytuje základy vzdělání v uměleckých oborech:

Připravuje žáky pro vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření a konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.
V jednotlivých oborech organizujeme přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, i studium s rozšířeným vyučováním. Každý rok nás navštěvuje cca 900 žáků.

Kromě hlavní budovy v Rakovníku (viz obrázek) má škola ještě pobočky v Jesenici, ulice Školní 323 a v Šanově č. 91.

Žáci školy se pravidelně prezentují na veřejných koncertech, festivalech a významných akcích ve městě, v regionu i v kraji. Pořádají pravidelně výstavu výtvarných prací. Úspěšně se zúčastňují celostátních i regionálních soutěží, které jsou pro jednotlivé obory vyhlašovány.

Naším cílem však není vychovat co nejvíce profesionálních umělců a vítězů soutěží, ale smysluplně naplnit volný čas dětí, rozvíjet jejich estetické cítění a morálně volní vlastnosti – vytrvalost, schopnost sebevyjádření, sebekritičnost a tak dále. Tedy vlastnosti, které pozitivním způsobem ovlivňují kvalitu budoucího osobního i profesního života každého člověka.
Většinu žáků provází zájem o umění po celý život a stávají se z nich poučení návštěvníci divadel, koncertních síní a galerií.