Novinky

DOMLUVA ROZVRHŮ

2020 11. 8.

DOMLUVA ROZVRHŮ proběhne v ZUŠ v úterý 1. 9. 2020 v 8-11 a 13-15 hodin.

S sebou rozvrh ze ZŠ, vyplněnou přihlášku (pouze noví zájemci - ti ji obdrží poštou poslední týden v srpnu).

!!! zahájení výuky na ZUŠ Rakovník !!!

2020 5. 5.

Základní umělecká škola zahajuje vyučování v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru

11. května 2020

s výjimkou pěveckého sboru Benjamínek podle platných rozvrhů hodin .

Taneční obor zahájí výuku 25. května 2020.

Případné změny rozvrhu možno provádět po domluvě s vyučujícím. Současně upozorňujeme, že rodiče nebudou mít přístup do budovy školy.

Žáci přijdou v rouškách, které budou nosit ve společných prostorách (chodby, WC ) a jejich další používání ve třídách určí jednotlivý pedagog.
Podle nařízení vlády z 30. dubna 2020 č. 491 přinese každý žák na první hodinu čestné prohlášení rodičů.

čestné prohlášení k vytištění ZDE

!!! ZÁPIS do ZUŠ !!! pro školní rok 2020/2021

2020 6. 4.

Základní umělecká škola poskytuje vzdělávání v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru.

Přijímáni budou žáci:

a) 6-7 let do přípravného studia hudebního oboru ve hře na klavír, elektrické klávesové nástroje, housle, violoncello, zobcovou flétnu, trubku, kytaru, akordeon, sólový a sborový zpěv a do přípravného studia výtvarného a tanečního oboru.

b) 8-10 let do základního studia hry na hoboj, klarinet, saxofon, příčnou flétnu, trubku, lesní roh, baskřídlovku, trombon, tubu, basovou kytaru a kontrabas a do přípravného studia literárně-dram. oboru.

c) žáci starší k přípravě ke studiu na střední odborné školy a pedagogické fakulty.

Vzhledem ke stávající situaci bude zápis žáků prováděn e-mailem nebo telefonicky:

e- mail: zusrako@iol.cz
tel. 313512234, 606217324, 732989762, 737701991
Požadované informace: Jméno žáka, rok narození, adresa, škola a třída ZŠ, do které žák bude nastupovat, tel. číslo rodiče, obor vzdělávání a v hudebním oboru požadovaný nástroj.

Zápis bude ukončen 8. června 2020.
Informaci o nástupu žáků dostanete koncem srpna 2020.

POKEC I.

2020 27. 1.