Výsledky krajských soutěží ZUŠ - školní rok 2022/2023


Komorní hra s převahou dechových nástrojů:

Soubory zobcových fléten:

Flauto Anny I. kategorie 1. místo s postupem
Kristiana Kunclová, Marie Anna Kunclová, Liliana Dubnová

Ma-Ra Trio III. kategorie 1. místo s postupem
Linda Hnátková, Radek Matoušek, Valentina Svobodová

Capritrio III. kategorie 1. místo
Ondřej Berti, Anna Čermáková, Michaela TvrzováKomorní hra s převahou smyčcových nástrojů:

Klavírní trio IV. kategorie 3. místo
Eliška Pátková, Jakub Učík, Darek Skyslák

Klavírní trio VI. kategorie 2. místo
Adéla Herinková, Antonín Svoboda, Emma KnorováHra na akordeon:

Komorní hra II. kategorie Duo 2. místo
Karolína Vitnerová, Anna Čermáková

Komorní hra III. kategorie Duo 2. místo
Aneta Matoušková, Jakub UčíkSoutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu:

Pevěcký sbor II. kategorie - Perličky Zlaté pásmo a návrh na postupVýsledky národních kol:

Flauto Anny 1. místo
Ma-Ra Trio 1. místo

Zvláštní ocenění poroty Valentině Svobodové za klavírní doprovod

Zvláštní ocenění poroty Martině Jelínkové za pedagogickou práci

 

------------------------------------------------------------------

Výsledky krajských soutěží ZUŠ - školní rok 2021/2022

Zpěv:

Majdanová Anežka – 0. kategorie 1. místo
Micurová Kateřina – IV. kategorie Čestné uznání p. uč. Hana Prachařová

Komorní zpěv:

Aniduo ( Čermáková, Tvrzová) 1. místo s postupem
Ondroduo ( Berti, Toušek) 3. místo p. uč. Martina Polanová

Bicí nástroje:

Krabcová Anna – I. kategorie 3. místo p. uč. Stanislav Brabec
Šíma Jáchym – III. kategorie 1. místo p. uč. Pavel Fišar

Klarinet:

Truhlář Martin – IX. kategorie 1. místo s postupem p. uč. Svatopluk Šťastný

Saxofon:

Valentová Kateřina – X. kategorie 2. místo p. uč. Jan Koliha

Zobcová flétna:

Kunclová Kristiana – I. kategorie 1. místo s postupem
Sýkorová Amélie – III. kategorie 1. místo
Hnátková Linda – VII. Kategorie 1. místo
Matoušek Radek – IX. kategorie 1. místo s postupem p. uč. Martina Jelínková

Burda Daniel – IV. – kategorie 2. místo p. uč. Barbora Polánková

Čermáková Anna VI. Kategorie 2. místo
Berti Ondřej – IX. kategorie 1. místo p. uč. Sylva Wilhelmová

Trubka:

Dobrý Radim – V. kategorie 2. místo

Pozoun:

Tvrz Jakub – X. kategorie 1. místo p. uč. Stanislav Brabec


Národní kola:

Klarinet:
Truhlář Martin – IX. kategorie 1. místo

Zobcová flétna:
Kunclová Kristiana – I. kategorie 1. místo
Matoušek Radek – IX. kategorie 2. místo

Komorní zpěv:

Aniduo ( Čermáková, Tvrzová) Čestné uznání


---------------------------------------

Výsledky krajských soutěží ZUŠ

Komorní hra s převahou dechových nástrojů:

Trio – Matoušek, Hnátková, Vitnerová

2. místo p. uč. M. Jelínková

Kvintet Ráčci – Matoušek, Hnátková, Čermáková, Berti, Hauptmann

1.místo p. uč. M. Jelínková

Kvartet KAEMOŠI – Knorová,Bašová, Maroušková, Sklenář

1. místo s postupem p.uč. M. Jelínková

Kvintet Capriccio – Berti, Sýkorová, Vaněčková, Rosa, Tvrzová

1. místo s postupem p. uč. B. Polánková, S.Wilhelmová
Žesťové trio – Šimon Váhala, Jakub Váhala, Jakub Tvrz

1. místo s postupem p. uč. Kozák, Brabec

 

Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů:

Kvarteto – Učík, Láska, Mušková, Skyslák

2. místo, p. uč. L. Čermáková

Trio – Knorová, Svoboda Skyslák

2. místo, p. uč. P. Soukup

Trio – Knorová, Macáková, Bláha

2. místo, p. uč. P. Soukup

 

Hra na akordeon:

Aneta Matoušková IV. kat. Čestné uznání

Karel Peterka VIII. Kat.

3. místo, p. uč. V. Hamouzová

 

Hra na el. kláv. nástroje:

Vojtěch Chytrý

3. místo, p. uč. L. Tovarová

 

Soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu:

Pěvecký sbor Perličky

Zlaté pásmo p. uč. B. Polánková

 

Výsledky Ústředních kol soutěží ZUŠ:

Kvintet Capriccio 2. místo

Kvartet KAEMOŠI 2. místo

Žesťové trio 2. místo

 

Všem soutěžícím gratulujeme