Výsledky krajských soutěží ZUŠ

Komorní hra s převahou dechových nástrojů:

Trio – Matoušek, Hnátková, Vitnerová

2. místo p. uč. M. Jelínková

Kvintet Ráčci – Matoušek, Hnátková, Čermáková, Berti, Hauptmann

1.místo p. uč. M. Jelínková

Kvartet KAEMOŠI – Knorová,Bašová, Maroušková, Sklenář

1. místo s postupem p.uč. M. Jelínková

Kvintet Capriccio – Berti, Sýkorová, Vaněčková, Rosa, Tvrzová

1. místo s postupem p. uč. B. Polánková, S.Wilhelmová
Žesťové trio – Šimon Váhala, Jakub Váhala, Jakub Tvrz

1. místo s postupem p. uč. Kozák, Brabec

Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů:

Kvarteto – Učík, Láska, Mušková, Skyslák

2. místo, p. uč. L. Čermáková

Trio – Knorová, Svoboda Skyslák

2. místo, p. uč. P. Soukup

Trio – Knorová, Macáková, Bláha

2. místo, p. uč. P. Soukup

Hra na akordeon:

Aneta Matoušková IV. kat. Čestné uznání

Karel Peterka VIII. Kat.

3. místo, p. uč. V. Hamouzová

Hra na el. kláv. nástroje:

Vojtěch Chytrý

3. místo, p. uč. L. Tovarová

Soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu:

Pěvecký sbor Perličky

Zlaté pásmo p. uč. B. Polánková

Výsledky Ústředních kol soutěží ZUŠ:

Kvintet Capriccio 2. místo

Kvartet KAEMOŠI 2. místo

Žesťové trio 2. místo

Všem soutěžícím gratulujeme