Novinky

OBNOVENÍ VÝUKY

2021 19. 5.

V pondělí 24. května začíná ve škole plná výuka ve všech oborech.
Pouze pěvecký sbor PHV Benjamínek neobnovujeme, vzhledem k nadměrnému počtu povolenému ve skupině.
Těšíme se opět na setkání se všemi žáky!

!! AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝUCE !!

2021 12. 4.

Na základě aktualizovaných opatření vlády bude od pondělí 12. 4. 2021 probíhat individuální výuka žáků podle platných rozvrhů.
Děti k této výuce nepotřebují antigenní testy.

U skupinové výuky je možno domluvit s vyučujícím individuální konzultaci.

!! AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝUCE !!

2020 13. 10.

S platností od 14. října 2020 je vyhlášen zákaz individuální výuky v ZUŠ.

Zákáz má být odvolán po nahlášených podzimních prázdninách, tj. 2. listopadu 2020.

INFORMACE K VÝUCE OD 12. 10. 2020

2020 11. 10.

Na základě aktualizovaných opatření vlády bude od pondělí 12. 10. 2020 probíhat individuální výuka žáků podle platných rozvrhů.


Skupinová výuka bude probíhat distančně.


26. a 27. říjen budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna. Následuje státní svátek a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.
Toto platí i pro ZUŠ a výuka se nekoná.

DOMLUVA ROZVRHŮ

2020 11. 8.

DOMLUVA ROZVRHŮ proběhne v ZUŠ v úterý 1. 9. 2020 v 8-11 a 13-15 hodin.

S sebou rozvrh ze ZŠ, vyplněnou přihlášku (pouze noví zájemci - ti ji obdrží poštou poslední týden v srpnu).

!!! zahájení výuky na ZUŠ Rakovník !!!

2020 5. 5.

Základní umělecká škola zahajuje vyučování v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru

11. května 2020

s výjimkou pěveckého sboru Benjamínek podle platných rozvrhů hodin .

Taneční obor zahájí výuku 25. května 2020.

Případné změny rozvrhu možno provádět po domluvě s vyučujícím. Současně upozorňujeme, že rodiče nebudou mít přístup do budovy školy.

Žáci přijdou v rouškách, které budou nosit ve společných prostorách (chodby, WC ) a jejich další používání ve třídách určí jednotlivý pedagog.
Podle nařízení vlády z 30. dubna 2020 č. 491 přinese každý žák na první hodinu čestné prohlášení rodičů.

čestné prohlášení k vytištění ZDE

!!! ZÁPIS do ZUŠ !!! pro školní rok 2020/2021

2020 6. 4.

Základní umělecká škola poskytuje vzdělávání v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru.

Přijímáni budou žáci:

a) 6-7 let do přípravného studia hudebního oboru ve hře na klavír, elektrické klávesové nástroje, housle, violoncello, zobcovou flétnu, trubku, kytaru, akordeon, sólový a sborový zpěv a do přípravného studia výtvarného a tanečního oboru.

b) 8-10 let do základního studia hry na hoboj, klarinet, saxofon, příčnou flétnu, trubku, lesní roh, baskřídlovku, trombon, tubu, basovou kytaru a kontrabas a do přípravného studia literárně-dram. oboru.

c) žáci starší k přípravě ke studiu na střední odborné školy a pedagogické fakulty.

Vzhledem ke stávající situaci bude zápis žáků prováděn e-mailem nebo telefonicky:

e- mail: zusrako@iol.cz
tel. 313512234, 606217324, 732989762, 737701991
Požadované informace: Jméno žáka, rok narození, adresa, škola a třída ZŠ, do které žák bude nastupovat, tel. číslo rodiče, obor vzdělávání a v hudebním oboru požadovaný nástroj.

Zápis bude ukončen 8. června 2020.
Informaci o nástupu žáků dostanete koncem srpna 2020.